Intyg om ledningssystem för Kvalitet och Miljö

Vi arbetar efter ett dokumenterat Kvalitet-s och Miljöledningssystem i form av ett integrerat verksamhetsledningssystem enligt ISO 9001:2008 och ISO 14001:2004 sedan 17 oktober 2011