a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Stationär komprimator serie ST

Stationär komprimator korslagda kolvar

Stationär komprimator korslagda kolvar

  • Robusta stationära komprimatorer effektiviserar och sparar pengar, de är tack vare sitt tillvalsprogram enkla att anpassa för kundens behov. 

    De stationära anläggningarna av från Husmann levereras med olika inmatningsstorlekar, avpassade för olika typer och mängder av avfall. En stor fördel är förhållandet mellan totallängden och den mycket stora inmatningsöppningen. 

    De kompakta stationära anläggningarna utmärker sig vidare genom sitt höga presstryck och sin servicevänliga konstruktion, som kräver minimalt underhåll. Anläggningen kan dessutom levereras i kombination med speciella presscontainrar med hydraulisk dörrstängningsfunktion. 

    Till anläggningen finns omfattande extrautrustning, som monteras på anläggningen allt efter önskemål.Extrautrustningen underlättar användningen av maskinen för den enskilda användaren. Vår samlade kompetens får du på köpet.