a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Luktreduceringssystem

Varig Vacuum, antiluktsystem som fungerar

  • Med vårt egenutvecklade antiluktsystem skapar vi ett undertryck i containern eller komprimatorn. Luften renas sedan mycket effektivt. Kontakta oss för mer detaljerad information

Ozoncooler

Ozoncooler

  • Ozoncooler är ett effektivt fristående system som kyler ner ikastet och tillför en liten mängd ozon, på så vis reduceras uppkomsten av lukt.