a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Kylsystem för avfall

Avfallskyl för 240 liters kärl

Avfallskyl för 240 liters kärl

  • Effektiv avfallskyl för 240 liters kärl. Avfallskyl för organiskt avfall. Efter att den har blivit placerad är den färdig att användas som kylbox till 2st 140/240 liters kärl, för +5°C garanterad kylning av organiskt avfall.

Ozonkylaggregat för komprimator

Ozonkylaggregat för komprimator

  • Ozonkylaggregatet kyler och bakteriedödar. Ett Ozonkylagreat förlänger tömningsintervallen på komprimatorer med organiskt avfall som luktar illa. Genom att kombinera automatisk locköppning/stängning med ett Ozonkylaggregat får man en bra och modern arbetsplats.