Stationär komprimator korslagda kolvar

Stationär komprimator korslagda kolvar

Robusta stationära komprimatorer effektiviserar och sparar pengar, de är tack vare sitt tillvalsprogram enkla att anpassa för kundens behov. 

De stationära anläggningarna av från Husmann levereras med olika inmatningsstorlekar, avpassade för olika typer och mängder av avfall. En stor fördel är förhållandet mellan totallängden och den mycket stora inmatningsöppningen. 

De kompakta stationära anläggningarna utmärker sig vidare genom sitt höga presstryck och sin servicevänliga konstruktion, som kräver minimalt underhåll. Anläggningen kan dessutom levereras i kombination med speciella presscontainrar med hydraulisk dörrstängningsfunktion. 

Till anläggningen finns omfattande extrautrustning, som monteras på anläggningen allt efter önskemål.Extrautrustningen underlättar användningen av maskinen för den enskilda användaren. Vår samlade kompetens får du på köpet.

 

ST-colorprint

Pressar genom högt tryck avfallet in i containern där luften pressas ur avfallet. Det innebär att frakterna reduceras och kostnaderna för avfallshanteringen minskar. De största ikasten på nästan 2x2 meter gör att du kan slänga i såväl stora kartonger och stora volymer under kort tid utan att du behöver vänta.

Genom att fundera lite över de möjligheter som finns så kan vi hjälpa dig att få en så bra arbetsmiljö som möjligt vid användande av maskinen. Kontakta oss så hjälper vi dig kring detta.

Det finns en mängd funktioner som gör denna komprimator bättre och enklare att använda, ja det gäller såväl personal som lastbilschauffören till servicemannen. Kontakta oss för mer information kring just detta.

34 tons presskraft som standard. Mycket effektiva Tystgående
4 mm högstyrkestål i containerns alla sidor
8mm högstyrkestål i botten av komprimatorutrymmet
Troligtvis marknadens största tillvalsprogram
Högsta kvalité på ingående komponenter som motorer, hydraulaggregat och elektronik.
Bronslager i alla rullarna

 • Oljenivåsensor Oljetemperatursensor
 • Självsmörjande glidskenor
  Motorskydd
  Möjlighet till extra lågt ikast Livslängd 15-20 år minst
  Tillverkade av Europas största och ledande tillverkare Husmann Umwelt Technik
  Uppfyller gällande lagar och regler, CE märkt
  Containern klarar Svensk standard för lastväxlare vilket betyder att alla lastväxlare kan köra komprimatorerna, det är väldigt viktigt och tryggt för dig som kund att veta.

Anpassning för lastning från sidan,

Anpassning för lastning från lastkaj, vi ser till att säkerhetshöjd blir enligt gällande bestämmelser
Vägganslutningar
Pendlande stålskrapor i pressram
Giljotin och förkomprimeringssystem.40 tons presskraft som tillval,50 tons presskraft som tillval.Autolossning/ låsning av container.Rangersystem för ökat antal containers för maximalt utnyttjande
20-50 kbm utförande
Flera motoralternativ för extra snabb cykeltid
Flera cylinderalternativ för extra presskraft, ultratysta hydraulpumpar.
Fullvarning genom SMS eller e-mejl
Valfri kulör inom RAL skalan
Waste deflector i container som tvingar avfallet uppåt i containern för maximal fyllnad
75% full lampa
100% full Lampa
Integrerad kärlvändare
Oljevärmare
Oljekylare
Lågt ikast 1298mm
Kraftiga styrskenor