Stationär komprimator encylindriga

Stationär komprimator encylindriga

För de tunga industriuppdragen passar Husmanns MP serie alldeles utmärkt. De stationära anläggningarna från Varig Teknik & Miljö utmärker sig genom enastående teknik, lång livstid och servicevänlig utformning. 

Anläggningarna fås i flera storlekar, avpassade efter olika avfallstyper och volymer.Tack vare högt presstryck kan maskinen ge en stor volymreduktion av ett givet material. Pressen kan kombineras med containrar för alla gängse avfallshanteringssystem.Förbindelsen mellan pressen och presscontainern består av ett mycket enkelt kopplingssystem. Det är enkelt att hantera, och kräver mycket litet underhåll.Till anläggningen finns omfattande extrautrustning som kan underlätta arbetet med maskinen, även detta beroende på typ av avfall, samt på var maskinen är placerad.Anläggningen anpassas alltid efter respektive företags behov. Den kan användas till större avfallsmängder, och är därför idealisk för bl.a. produktionsföretag.

För de tunga industriuppdragen passar Husmanns MP serie alldeles utmärkt. De stationära anläggningarna från Varig Teknik & Miljö utmärker sig genom enastående teknik, lång livstid och servicevänlig utformning. Anläggningarna fås i flera storlekar, avpassade efter olika avfallstyper och volymer.Tack vare högt presstryck kan maskinen ge en stor volymreduktion av ett givet material. Pressen kan kombineras med containrar för alla gängse avfallshanteringssystem.Förbindelsen mellan pressen och presscontainern består av ett mycket enkelt kopplingssystem. Det är enkelt att hantera, och kräver mycket litet underhåll.Till anläggningen finns omfattande extrautrustning som kan underlätta arbetet med maskinen, även detta beroende på typ av avfall, samt på var maskinen är placerad.Anläggningen anpassas alltid efter respektive företags behov.