Omlastningsstation

Omlastningsstation

Många och långa transporter med sopbilar eller med halvt okomprimerade material i vanliga container är en katastrof både för miljö och ekonomin

Här kan det vara lönsamt att titta på våra moderna  lösningar med omlastningsstationer. Genom att nå maximalt  tillåten lastvikt optimerar man transporterna och spar kostnader och miljö. Husmann är världsledande på dessa system, titta gärna på videon här för att se ett exempel på ett system med 6 container som hanterar flera olika fraktioner för en kostnadseffektiv hantering. Operatören väljer vilken behållare han skall fylla beroende på vilken fraktion som skall tömas. 

Vi har naturligtvis lösningar för både mindre och större omlastningsstationer. Det viktigaste för oss alla är att sätta stopp för ökade transportkostnader.  En första kontakt med oss kan leda till en mer effektiv hantering av stora mängder avfall hos er.  Kontakta oss och berätta förutsättningarna så hjälper vi er till en bättre, miljövänligare och mer kostnadseffektiv lösning oberoende av hur stort eller liten verksamhet ni driver.

Det finns många sätt att skona miljön från onödiga transporter av avfall. Många kanske inte tänker på att det ofta fraktas en massa luft i våra containrar runt om på vägarna.

Ett enkelt sätt att maximera vikterna i en vanlig öppen container är att använda marknadens tyngsta Rollpacker eller rullkomprimator som vi säger i Sverige. Genom denna utrustning ökar man vikterna i vanliga öppna container till ett maximum. Med våra större omlastningsstationer och skräddarsydda lösningar kan vi nå optimala lösningar. Det är mycket praktiskt och enkelt att minska transporterna på detta sätt. Miljö och de ekonomiska vinsterna är ofta mycket större än man anar.

Beroende på hur mycket material det är per år och hur långa transportsträckor det är kan vi erbjuda ett flertal olika lösningar som hela tiden tar hänsyn till just era förutsättningar.

Det är inte ovanligt att spara 50% av transporterna eller mer och man ser ofta en besparing i kronor redan från första dagen.

herning-ranger-med-container

Direkt transport av sopbilar är förknippad med oacceptabla kostnader på grund av den relativt låga nyttolasten och även på grund av de höga personalkostnaderna i allmänhet . Det har därför visat sig vara användbart med omlastningsstationer där avfall från  en mindre sopbil och komprimeras för att sedan transporteras med ett mer ekonomiskt transportsystem.

Materialet pressas under mycket hårt tryck i container i storlekar mellan 20-60 kbm. På detta sätt kan en optimal , kostnadseffektiv transport av centralt levererade avfallet säkerställas .

Vägtrafiken minskar och den reducerade trafiken  vid deponin eller i det centrala förbränningsverket . Dessutom är avfallsstationen miljövänlig - det är nästan luktfri och tyst.

Ansluter vi ett rangersystem till omlastningsstationen kan vi hantera flera avfallslag och anläggningen blir än mer lönsam.

 

Mindre miljöpåverkan.

Mycket mindre transportkostnader

Mindre slitage på fordon

Mindre personalkostnader

Mindre lukt

Ordning och reda

Bättre ekonomi

Effektivare logistik

Förkomprimering ger stor ökning av kapaciteten.

Vågceller under container medger maximalt tillåten last.

Rälssystem för optimerar och medger fler fraktioner vid en och samma station

System för övervakning via internet

Värdsledande tillverkare