Varig Vacuum, antiluktsystem som fungerar

Med vårt egenutvecklade antiluktsystem skapar vi ett undertryck i containern eller komprimatorn. Luften renas sedan mycket effektivt. Kontakta oss för mer detaljerad information

Vårt extremt effektiva och dessutom energisnåla undertryckssystem är någonting helt nytt på marknaden. Koppla bara en slang till komprimatorn eller containern som luktar illa sedan sköter vårt system resten. Ja det är så effektivt att vi kan rena luften från en komprimator med matavfall som står inne i ett rum där man vistas utan att det luktar illa.