Ozonkylaggregat för komprimator

Ozonkylaggregat för komprimator

Ozonkylaggregatet kyler och bakteriedödar. Ett Ozonkylagreat förlänger tömningsintervallen på komprimatorer med organiskt avfall som luktar illa. Genom att kombinera automatisk locköppning/stängning med ett Ozonkylaggregat får man en bra och modern arbetsplats.