Kärltvätt BWA BASIC

Kärltvätt BWA BASIC

Vårt näst minsta system som med extern lans för utvändig tvätt och skyddsvägg mellan kärl och operatörspanel är mycket effektivt för de lite mindre kärlen, det går även att bygga om för att tvätta tex oljefat invändigt.

Den förorenade behållaren lutas med hjälp av en särskild anordning upp på själva rengöringsplattformen.Genom att trycka på startknappen startar rengöringsprocessen som körs automatiskt och är tidsstyrt.

BWAbasic-close-up

Medan den inre rengöring sker automatiskt, vilket sker genom att en tre-dimensionell högtrycksrengöringshuvud utför en roterande tvätt under mycket högt tryck, en yttre rengöring med högtryckssprutlansen kan göras (tillval) . Normalt används kallvatten för rengörningen men varmvatten kan kopplas till. Saknas varmvatten kan uppvärmning ske med elpatron alternativt oljebrännare 72kW. Då sker tvätt i olika steg, först en sköljning med kallt vatten, sedan tvät i upp till 65 gradigt vatten, sedan avslutas med ytterligare en sköljning.  Eventuellt kan doseringen av tvättmedel och desinfektionsmedel tillsättas. (tillval)

Det finns ytterligare en stor mängd tilbehör, kontakta oss för att få reda på ert behov.

Video som visar patenterat tvättsystem kan du se här

 • utomatisk invändig rengöring
 • Utvändig rengöring med hjälp av en handlans
 • Högtryckspump med 120 bar arbetstryck
 • Drifts-och underhållsvänlig
 • Betydande tidsbesparingar jämfört med handtvätt
 • Kort återbetalningstid
 • Restavfall samlas i filterkorgen
 • Roller i mobila eller stationära
 • Fullständig rostfritt stål
 • Schemalagd städning
 • Drift med kallt eller varmt vatten möjlig
 • Modulär design, förlängd helst
 • Hög kapacitet med genomgående hög städkvalitet
 • Låg vattenförbrukning
 • Med manuell tippning