Mobil hydraulisk komprimator

Mobil hydraulisk komprimator

Marknadens ledande tillverkare Husmann gör att våra lösningar ger dig som kund en förstaklassens komprimator som i varje del är gjord för att hålla under tiotals år.

Mobila komprimatorer från Varig Teknik & Miljö lämpar sig för papp, plast, blandat brännbart material o.s.v. och underlättar därmed den dagliga avfallshanteringen. De utmärker sig genom att de är robusta samt enkla att underhålla och använda.  

De släta sidorna på containern bidrar till högre komprimering av avfallet, så att containern kan fyllas maximalt, vilket i sin tur reducerar transportkostnaderna. Samtidigt underlättar de arbetet med tömning av containern betydligt.

 mobile komprimatorer fra varig

Till anläggningen finns omfattande extrautrustning som monteras på anläggningen allt efter önskemål, beroende framför allt på typ av avfall och anläggningens placering. Vi kan erbjuda en skräddarsydd totallösning. 

Maskinen är idealisk för alla stora och mellanstora företag, återvinningsplatser, sjukhus och andra platser där stora mängder avfall hanteras.

Alla maskiner kan fås med både 34 eller 40 tons presstryck.

Pressar genom högt tryck avfallet in i containern där luften pressas ur avfallet. Det innebär att frakterna reduceras och kostnaderna för avfallshanteringen minskar. De stora ikasten på nästan 2x2 meter gör att du kan slänga i såväl stora kartonger och stora volymer under kort tid utan att du behöver vänta.

Genom att fundera lite över de möjligheter som finns så kan vi hjälpa dig att få en så bra arbetsmiljö som möjligt vid användande av maskinen. Kontakta oss så hjälper vi dig kring detta.

Det finns en mängd funktioner som gör denna komprimator bättre och enklare att använda, ja det gäller såväl personal som lastbilschauffören till servicemannen. Kontakta oss för mer information kring just detta.

Mycket effektiva

Tystgående

4 mm högstyrkestål i containerns alla sidor 8mm högstyrkestål i botten av komprimatorutrymmet

Stort tillvalsprogram

Högsta kvalité på ingående komponenter som motorer, hydraulaggregat och elektronik.

Bronslager i alla rullarna

Oljenivåsensor

Oljetemperatursensor

Självsmörjande glidskenor

Motorskydd

Möjlighet till extra lågt ikast endast 1298 mm

Livslängd 15-20 år minst

Anpassning för lastning från sidan,

Anpassning för lastning från lastkaj, vi ser till att säkerhetshöjd blir enligt gällande bestämmelser

Vägganslutningar

Pendlande stålskrapor i pressram

Vätsketät utförande
14-26 kbm utförande
Flera motoralternativ för extra snabb cykeltid
Flera cylinderalternativ för extra presskraft

Fullvarning genom SMS eller e-mejl

Valfri kulör inom RAL skalan

Waste deflector i bakdörr som tvingar avfallet uppåt i containern för maximal fyllnad

Säkerhets retur i startpanel, Lagkrav

75% full lampa

100% full Lampa

Integrerad kärlvändare

Oljevärmare

Oljekylare

Lågt ikast 1298mm

Kraftiga styrskenor