Pendelkomprimatorn från Varig Teknik & Miljö

Hydraulisk komprimator för blött avfall

Detta är utan tvekan den bästa maskinen för att hantera blött och illaluktande avfall. Den är unik på flera sätt vilket uppskattas av våra användare och inte minst av dem som hämtar och lämnar dem.

Pendelkomprimatorn från Varig Teknik & Miljö lämpar sig speciellt för vått avfall. Den utmärker sig genom sin dolda hydraulikcylinder och sitt stängda presshuvud. 

Anläggningen är vattentät, vilket innebär att vätskan från avfallet inte kan flyta ut ur presscontainern när maskinen pressar ihop avfallet. Rengöringsbehoven på och i närheten av maskinen är minimala, och därmed undviks besvärande lukt från anläggningen.

Till anläggningen finns omfattande extrautrustning som monteras allt efter önskemål. Extrautrustningen kan underlätta användningen av maskinen för den enskilde användaren, beroende på hur och var maskinen är placerad.

Maskinen är idealisk för bland annat livsmedelsbutiker, slaktindustri, storkök, hotell, sjukhus och marknadsplatser samt andra platser där vått avfall hanteras.

Pressar genom högt tryck avfallet in i containern där luften pressas ur avfallet. Det innebär att frakterna reduceras och kostnaderna för avfallshanteringen minskar.

Tack vare att denna komprimator är helt vätsketät och självrensande så passar den utmärkt för brännbart avfall som mer eller mindre innehåller vätska. Genom att fundera lite över de möjligheter som finns så kan vi hjälpa dig att få en så bra arbetsmiljö som möjligt vid användande av maskinen.

Det finns en mängd funktioner som gör denna komprimator bättre och enklare att använda, ja det gäller såväl personal som lastbilschauffören till servicemannen. Kontakta oss för mer information kring just detta.

Mycket effektiva
Tystgående
4 mm högstyrkestål i containerns alla sidor
Stort tillvalsprogram
Högsta kvalité på ingående komponenter som motorer, hydraulaggregat och elektronik.
Bronslager i alla rullarna
Oljenivåsensor
Oljetemperatursensor
Motorskydd
Möjlighet till extra lågt ikast endast 1298 mm
Livslängd 15-20 år minst
Originalet som är tillverkade av Europas största och ledande tillverkare Husmann Umwelt Technik
Uppfyller gällande lagar och regler, CE märkt
Klarar Svensk standard för lastväxlare vilket betyder att alla lastväxlare kan köra komprimatorerna, det är väldigt viktigt och tryggt för dig som kund att veta.

Anpassning för lastning från lastkaj, vi ser till att säkerhetshöjd blir enligt gällande bestämmelser

Ozonkylaggregat ser till att det blir minskad luft från komprimatorn när den används för organiskt material.
Vägganslutningar
Låsbara lock i flera utförande.
Hydraulisk locköppnare
14-26 kbm utförande
Flera motoralternativ för extra snabb cykeltid
Fullvarning genom SMS eller e-mejl
Valfri kulör inom RAL skalan
Waste deflector i bakdörr som tvingar avfallet uppåt i containern för maximal fyllnad
Säkerhets retur i startpanel, Lagkrav
75% full lampa
100% full Lampa
Integrerad kärlvändare
Oljevärmare
Oljekylare
Lågt ikast 1298mm
Kraftiga styrskenor