Bio-Slurrymator

Bio-Slurrymator

Slurrymatorn kan tack vare sin patentsökta teknik särskilja och tugge söder samt finfördela organiskt material från det brännbara avfallet.

Nu är det inte längre något problem att slänga förpackat/rent organiskt material som livsmedel blandat med brännbart material i en och samma enhet och ändå få materialet sorterat i en vätska bestående av organiska partiklar som vi kallar slurry och en torr del som lämnas till förbränning.

Bio slurrymator affaldmadaffald bioslurrymator

Slurrymatorn sorterar ut varje material för sig och den inbyggda tanken som innehåller slurryn kan antingen hämtas av en sugbil eller tömmas i samband med att komprimatordelen töms på den torra fraktionen.

Anläggningen är vattentät, vilket innebär att vätskan från avfallet inte kan flyta ut ur vare sig pressdel eller containerdelen när maskinen pressar ihop avfallet. Rengöringsbehoven på och i närheten av maskinen är minimala, och därmed undviks besvärande lukt från anläggningen.

Till anläggningen finns omfattande extrautrustning som monteras allt efter önskemål. Extrautrustningen kan underlätte användningen av maskinen för den enskilde användaren, beroende på hur och var maskinen är placerad.

 

komprimator til organiskt material

Slurrymatorn är idealisk för bland annat livsmedelsbutiker, slaktindustri, storkök, hotell, sjukhus och marknadsplatser samt andra platser där vått avfall hanteras. Den går även bra att använda för att processa insamlat förpackat livsmedel i kärl på en återvinningsgård.

Slurrymatorn kräver inga tillstånd från jordbruksverket vid placering hos användare.

Slurrymatorn är den första maskinen som kan separera organiskt avfall från förpackningar och samtidigt tillåta att man slänger i större brännbart som engångspall, fruktlådor städsopor o liknande.

Handhavandet är enkelt, användare lägger i antingen matavfall eller torrt brännbart avfall och startar maskinen genom att trycka på knappen för respektive avfall. Maskinen utför då en för det specifika avfallet kontrollerad process og placerar den organiska slurryn i den inbyggda tanken och det brännbara avfallet komprimeras på sedvanligt sätt i containerdelen.