Balpress DIXI 10S

Med nästan 9  tons presskraft reduceras volymen effektiv och balpressen producerar balar på upp 80 kilo beroende på material. Denna balpress rekommenderas för mindre och medelstora företag/livsmedelsbutiker.

Det är enkelt och säkert att använda balpressen. Den är kompakt och kräver ett minimum av plats.En LCD display visar de olika valda inställningarna som wellpapp eller mjukplastläge, variabel balhöjd och ställbar komprimeringstid. Detta är detaljer som gör skillnad i det dagliga arbetet.Maskinen trycker ur balen med ett tvåhandsgrepp på en lastpall.

DIXI10S2

Hög komprimering kombinerat med ett lågt hydraul-tryck borgar för en lång livslängd och minimala reparationskostnader. På LCD displayen ser man i realtid svensk text som visar aktuell status. Balpressen är mycket enkel att använda då den startar automatiskt när man stänger luckan. Genom att det är så enkelt att växla mellan plast och wellpappsläget kan den användas för bägge fraktionerna

Fordele:

 • Lägre avfallskostnader
 • Högkomprimerade
 • Ordning och reda
 • Frigör utrymme
 • Tillgodoser ökade krav på källsortering
 • Skapar en bra arbetsmiljö
 • Snabb cykeltid
 • Inställbar presstid
 • Tydlig och enkel att använda
 • Mjukplastläge
 • Lätt att flytta med pallyftare
 • LCD Display
 • Servicevänlig
 • Låg hyreskostnad
 • Låg servicekostnad
 • Autostart
 • Svensk text på display