a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z #

Kategorier som börjar med O

Artiklar som börjar med O

Omlastningsstation

Omlastningsstation

  • Många och långa transporter med sopbilar eller med halvt okomprimerade material i vanliga container är en katastrof både för miljö och ekonomin

    Här kan det vara lönsamt att titta på våra moderna  lösningar med omlastningsstationer. Genom att nå maximalt  tillåten lastvikt optimerar man transporterna och spar kostnader och miljö. Husmann är världsledande på dessa system, titta gärna på videon här för att se ett exempel på ett system med 6 container som hanterar flera olika fraktioner för en kostnadseffektiv hantering. Operatören väljer vilken behållare han skall fylla beroende på vilken fraktion som skall tömas. 

Ozoncooler

Ozoncooler

  • Ozoncooler är ett effektivt fristående system som kyler ner ikastet och tillför en liten mängd ozon, på så vis reduceras uppkomsten av lukt.

Ozonkylaggregat för komprimator

Ozonkylaggregat för komprimator

  • Ozonkylaggregatet kyler och bakteriedödar. Ett Ozonkylagreat förlänger tömningsintervallen på komprimatorer med organiskt avfall som luktar illa. Genom att kombinera automatisk locköppning/stängning med ett Ozonkylaggregat får man en bra och modern arbetsplats.